In de afgelopen maanden heeft Axxemble de ISO 27001 certificering succesvol doorlopen met behulp van haar eigen ISMS software Base27. Axxemble is expert op het gebied van informatiebeveiliging. De certificering werd uitgevoerd door de geaccrediteerde auditor Brand Compliance.

ISO 27001 is een internationale norm welke het proces beschrijft op basis waarvan een organisatie de informatiebeveiliging op orde krijgt en behoudt. Daarbij stelt de ISO 27001 een flink aantal beheersmaatregelen voor waarmee het niveau van de beveiliging gegarandeerd wordt. Met deze ISO 27001 certificering geeft Axxemble aan dat deze aan de gestelde norm en beheersmaatregelen voldoet.

Wilt u uw klanten en bezoekers laten weten dat u de persoonsgegevens op een veilige wijze bewaard? In ons gratis e-book helpen wij u in tien stappen naar de certificering. Download hem gratis!

Download nu het ISO 27001 e-book

ISO 27001 certificering - logo in kleur

ISO 27001 certificering

Op vrijdag 14 februari 2020 was het zo ver, Axxemble kreeg het ISO 27001 certificaat in handen. Voor de implementatie heeft de organisatie gebruik gemaakt van haar eigen ontwikkelde best practices en software, Base27. Dit ISMS biedt ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van het proces voor informatiebeveiliging conform ISO 27001.

“De best practices en beveiligingsmaatregelen pasten we in het verleden al toe op onze activiteiten. Het was dus niet meer dan logisch om daar ook een certificering bij te behalen. Uiteindelijk was het vooral een kwestie om alles goed bij elkaar te brengen in Base27.” aldus Berend Tel, oprichter en directeur van Axxemble.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een veelkoppig en complex monster. Het raakt niet alleen de core business van bedrijven, ook IT, finance en legal zijn betrokken. Klanten dringen aan op informatiebeveiliging op basis van een ISO-certificering, maar ook de wetgever stelt steeds vaker eisen, bijvoorbeeld op het gebied van privacybescherming.

Met deze certificering laat Axxemble zien dat het een betrouwbare partner vormt voor sectoren zoals het onderwijs en de publieke sector. Axxemble richt zich vooral op MKB/MKB+ organisaties waar informatiebeveiliging van toenemend belang is.

Voordelen ISO 27001 certificering

De voordelen van een ISO 27001 certificering voor organisaties:

  • Het certificaat toont aan dat een organisatie voldoet aan de strenge eisen rondom informatiebeveiliging;
  • Informatiebeveiligingsrisico’s worden verkleind en toekomstige incidenten kunnen worden voorkomen;
  • De organisatie voldoet aan wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging.
  • De organisatie is een betrouwbare partner voor haar klanten die aantoonbare waarborgen willen hebben voor informatiebeveiliging en privacybescherming.

Zelf aan de slag met Base27

Wilt u de informatiebeveiliging van uw organisatie ook op orde hebben? Onze software Base27 helpt u om de processen rondom informatiebeveiliging te bewaken en te registreren. U krijgt ondersteuning voor onder andere beleidsvorming, communicatie, risicoanalyse en beheersing en registratie van bedrijfsmiddelen. Benieuwd naar de features van Base27? Of wilt u Base27 graag eerst uitproberen? Vraag dan een proefabonnement aan.

Wilt u, net als Axxemble, uw klanten en bezoekers laten weten dat u de persoonsgegevens op een veilige wijze bewaard? In ons gratis e-book helpen wij u in tien stappen naar de certificering. Download hem gratis!

Download nu het ISO 27001 e-book

Wij helpen bedrijven met hun digitale veiligheid