Squircle Card
ISO 27001

ISO 27001

ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. Het beschrijft het proces op basis waarvan een organisatie de informatiebeveiliging op orde krijgt en houdt.

bycycle
ISO 27701

ISO 27701

De aanvullende norm ISO 27701 is gericht op de bescherming van persoonsgegevens en in september 2019 wereldwijd beschikbaar gekomen. Het is een internationale norm die een organisatie in staat stelt om binnen hun bestaande ISMS (op basis van de ISO 27001) maatregelen te nemen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

Lady on the chair
NEN 7510

NEN 7510

NEN 7510 is een internationale norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Het is voor zorgaanbieders verplicht om de NEN 7510 toe te passen binnen de organisatie. De norm beschrijft het proces van informatiebeveiliging op basis waarvan een organisatie de informatiebeveiliging op orde krijgt en houdt, speciaal gericht op de zorgsector.

Teacher and Student
ISAE 3402

ISAE 3402

Door het hebben van een ISAE 3402 verklaring vermindert u het werk als gevolg van de verschillende audits, bij uzelf maar vooral bij uw klanten. Het hebben van een ISAE 3402 verklaring levert u dus een belangrijke meerwaarde op voor uw klanten.